Zobacz także
archiwum video
PROGRAM XVIII EKIR 2019 W PRZYGOTOWANIU

Tematy wiodące obrad XVII EKIR 2018

1.

Aktualne zmiany w procesie przekształcania prawa budowlanego; uwarunkowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym w strefach historycznych.

2.

Wymogi konserwatora i architekta (podobieństwa i różnice) przy doborze technologii i materiałów do prac w obiektach zabytkowych - przykłady dobrych i złych realizacji.

3.

Promocja miast i regionów w oparciu o ich walory historyczne i krajobrazowe - realizacje z wykorzystaniem funduszy europejskich.

 

NIEDZIELA 18 marca - TYLKO DLA ZGŁOSZONYCH GOŚCI

16:30


Wieczór Wyszehradzki (wystąpienia Czechów i Słowaków) - hotel Rubinstein

Przedstawienie z okazji 100-lecia służb konserwatorskich w Polsce

 

I DZIEŃ - 19 marca (poniedziałek)

Urząd Miasta Krakowa
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - plac Wszystkich Świętych 3/4

8:30

8.40

8.50

Oficjalne otwarcie XVII EKIR 2018 - Wiceprezydent Miasta Krakowa – Andrzej Kulig

Przewodniczący Rady Miasta - Bogusław Kośmider

Prezentacja programu i komunikaty Edward Hardt

SESJA PORANNA

Prowadzenie - dr Zygmunt Rawicki, sekretarz - Edward Hardt

9:00 – 9:20

Finansowanie i stan aktualny wybranych obiektów zabytkowych w Małopolsce - Leszek Zegzda - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; ad.3

9:20 – 9:40

KEIM Farby Mineralne - Przebudowa wieżowca Towarzystwa Ubezpieczeniowego 'Prudential' na pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie. Problemy funkcjonalne, materiałowe i estetyczne - Dorothea Smatloch-Klechowska, Marcin Janowski

9:40 – 10:00

Niezbędne uwarunkowania związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego w strefach historycznych - dr Mariusz Kotulski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; ad.1

10:00 – 10:20

KINGSPAN INSULATION - Izolacja wewnętrzna obiektów zabytkowych. System Kingspan Kooltherm K118 - Radosław Jędrzak

10:20 – 10:40

Jakie zmiany w prawie budowlanym? - mec. Robert Dziwiński - kancelaria Dedal Kons. RD - Warszawa; ad.1

10:40 – 11:00

CAPAROL - Renowacja elewacji Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu- przykład zastosowania farb o potrójnym krzemianowaniu Caparol Sylitol - NQG (formuła nanosieci kwarcowych) - Artur Przybysz

11:00 - 11:30

Przerwa techniczna

11:30 - 11:50

Problematyka wpisu do rejestru i finansowania konserwacji obiektów architektury drewnianej - Mariusz Czuba - Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie; ad.3

11:50 - 12:10

Farby KABE - Odtworzenie materii malarskiej barokowego al fresko farbami polikrzemianowymi firmy Kabe - Elżbieta Graboś

12:10 - 12:30

Nowatorska koncepcja aranżacji kościoła franciszkanów w Gnieźnie - powrót do źródeł? - O. Leszek Klekociuk, Zakon Franciszkanów Konwentualnych w Poznaniu; ad.3

12:30 - 12:50

SCHOMBURG Polska - Nowoczesne metody diagnostyki budynków służące właściwemu doborowi rozwiązań materiałowych - Krzysztof Knop

12:50 - 13:10

Modernizacja obiektów muzealnych – między tradycja a nowoczesnością - Joanna Dudelewicz - kierownik projektu Muzeum Warszawy; ad. 3

13:10 - 13:30

Firma Handlowa Barbara i Andrzej LABE - Posadzki w obiektach zabytkowych z płytek gresowych – ich renowacja - Andrzej Labe

13:30 - 13:50

Mistrz i uczeń, czyli konserwacja po japońsku - dr Waldemar Affelt - ICOMOS, Politechnika Gdańska; ad.3

13:50 - 14:50

Przerwa techniczna

SESJA POPOŁUDNIOWA

Prowadzenie – dr Dariusz Kopciowski, sekretarz - Edward Hardt

14:50 – 15:10

Rewitalizacja konstrukcji budowlanych w obiektach zabytkowych - założenia podstawowe - prof. Dariusz Bajno - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; ad 2

15:10 – 15:30

PER AARSLEFF - Rozwiązania dla bezwykopowej naprawy przyłączy kanalizacyjnych i deszczowych - Arkadiusz Bachan

15:30 – 15:50

Osuszanie obiektów zabytkowych, metody i zagrożenia - dr Józef Adamowski - Politechnika Wrocławska; ad.2

15:50 – 16:10

QUICK-MIX - Wybrane przykłady zastosowania zapraw quick-mix. Tynki cyklinowane Archikatedry w Katowicach oraz montaż kamiennej nawierzchni Placu Litewskiego w Lublinie - Maciej Nocoń

16:10 - 16:30

Izolowanie i odwadnianie obiektów zabytkowych, przykłady zastosowań - Maria Rudy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ad.2

 

 

 

II DZIEŃ - 20 marca (wtorek)

Urząd Miasta Krakowa
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - plac Wszystkich Świętych 3/4

SESJA PORANNA

Prowadzenie - mgr inż. arch. Artur Zbiegieni, sekretarz - Edward Hardt

8:50 – 9:10

Energooszczędność w obiektach historycznych - prof. Sławomir Rosolski - Politechnika Poznańska; ad.2

9:10 – 9:30

REMMERS - Technologie renowacji budowli. Polskie kandydatury do nagrody Bernhard Remmers 2018 - Jacek Olesiak

9:30 – 9:50

Konserwator i architekt - dialog, oczekiwania konserwatora - dr Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków; ad.2

9:50 – 10:10

XELLA Polska - Materiały i technologie stosowane w termomodernizacjach obiektów zabytkowych – zasady wykonywania oraz przykłady dobrych i złych realizacji - dr hab. inż. Dariusz Bajno

10:10 – 10:30

Projektant i konserwator - dialog i oczekiwania na etapie przygotowania projektu - mgr inż. arch. Jerzy Wowczak; ad.2 

10:30 – 10:50

DACHY BAWARII - Bogen – ponadstandardowe podejście do renowacji obiektów zabytkowych - Tomasz Banach

10:50 - 11:10

Architekt i konserwator - dialog i oczekiwania architekta w trakcie realizacji inwestycji - dr Maciej Żelbromski - Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu; ad.2

11:10 - 11:30

ATLAS Polska - Rola diagnostyki w renowacji – „pro memoria” - dr inż. Mariusz Garecki

11:30 - 11:50

Wykonawca i konserwator - możliwości wykonawcze i aranżacyjne przy pracach renowacyjnych - mgr Piotr Białko - Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki; ad.2

11:50 – 12:10

Przerwa techniczna

 

Blok programowy - „Miasta Polskie”- ukończone projekty, przewidywane realizacje. Prowadzenie red. Edward Hardt 

12:10 – 12:30

„Miasta Polskie”- Problematyka ochrony i ekspozycji zabytków Twierdzy Kraków - dr Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków; ad.3

12:30 – 12:50

 WIENERBERGER Ceramika Budowlana - "Piąta elewacja" - przykłady renowacji dachów na obiektach historycznych - Jerzy Król

12:50 – 13:10

„Miasta Polskie" - Bydgoszcz z innej perspektywy - Andrzej Damian Borsuk - adiunkt, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; ad.3

13:10 – 13:30

MONIER BRAAS - "Depresja dekarza" - film obrazujący wprowadzoną gwarancję systemową - wstęp Przemysław Spych

13:30 – 13:50

Parki kulturowe w Krakowie - Katarzyna Olesiak - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa; ad.3

13:50 – 14:40

Przerwa techniczna

14:40 - 16:30

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa – Dyskusja - Zasady funkcjonowania i finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków; Modernizacje obiektów w strefach historycznych.
Prowadzenie i narracja: mgr inż. arch. Ewa Nekanda - Trepka, dr Waldemar Affelt, Mariusz Czuba.
Wystąpienie wprowadzające - dr hab. Katarzyna Zalasińska - Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN 

16:30 - 18:00

Sala Dietla – "Konwent" Konserwatorów Wojewódzkich (sesja zamknięta)

16:30 - 18:00

Sala Kupiecka - "Forum" Konserwatorów Samorządowych (sesja zamknięta)

18:00

Zbiórka przed Urzędem Miasta Krakowa

18:00 - 20:00

Kościół Przemienienia Pańskiego i Zakon Pijarów - zwiedzanie i prezentacja Piotr Białko; Przejście po obszarach wpisanych na listę UNESCO - Ewa Glińska Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM Krakowa - TYLKO DLA ZGŁOSZONYCH GOŚCI!

 

III DZIEŃ - 21 marca (środa) TYLKO DLA ZGŁOSZONYCH GOŚCI!

9:00

Wyjazd do Wiśnicza (zbiórka przy hotelu Rubinstein od strony ulicy Dajwór)

10:30

Zamek i więzienie - w programie zwiedzanie zamku, prezentacja potrzeb i prac

15:00

Poczęstunek

16:00

Wyjazd

17:00

Powrót w okolice Dworca Głównego 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w programie.

** Wystąpienia techniczno-technologiczne traktują o materiałach, systemach technologicznych i realizacjach, mają charakter szkoleniowy. Są wygłaszane przez technologów lub pracowników technicznych z firm produkujących materiały renowacyjne stosowane w restauracji obiektów zabytkowych.

Aktualizacja na dzień 09.02.2018