ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ W POLSCE SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z KORONAWIRUSEM XIX EKIR 2020 ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA 22-26.11.2020.

Zobacz także
archiwum video

Uczestnicy XIX EKIR 2020

EKIR pozwala firmom uczestniczącym na prezentację (teoretyczną i praktyczną) własnych osiągnięć i ofert technologiczno-materiałowych oraz stwarza możliwość bezpośredniej wymiany poglądów i oczekiwań, co do planów i zamierzeń renowacyjnych z przedstawicielami adekwatnych urzędów z poszczególnych regionów naszego kraju i zagranicy.

Poniżej zamieszczamy listę firm uczestniczących w prezentacjach: