Zobacz także
archiwum video
Atlas Sp. z o.o.

ATLAS  ZOTY  WIEK

Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich

GRUPA ATLAS to polski koncern, działający na rynku międzynarodowym. Od kilkunastu lat jest niekwestionowanym liderem w  polskiej branży chemii budowlanej, z  dużą przewagą nad konkurencją. Jest także poważnym graczem w  Europie Środkowo-Wschodniej.

GRUPA ATLAS to kilkaset produktów we wszystkich możliwych kategoriach. Samych zapraw klejących ATLAS oferuje około 50 rodzajów. W gipsach dysponuje największym w kraju potencjałem surowcowym i produkcyjnym, a także posiada silną pozycję na rynku produktów hydroizolacyjnych – mineralnych i bitumicznych oraz pap.

W swojej ofercie posiada również ekskluzywną, specjalistyczną linię produktów do konserwacji zabytków, pod marką ATLAS ZŁOTY WIEK, stworzoną w poczuciu biznesowej odpowiedzialności za dobra narodowej kultury i w odpowiedzi na stale rosnącą świadomość społeczną ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Od wielu już lat jest więc aktywnym, zaangażowanym uczestnikiem rynku konserwacji zabytków. Ciągle rozwija i doskonali specjalistyczną serię produktów i systemowych rozwiązań technologicznych, umożliwiających kompleksowe, prawidłowe i trwałe wykonanie prac konserwatorskich. Z uwagi na specyfikę i indywidualność rozwiązań materiałowych, a także stan techniczny większości obiektów zabytkowych, zamawiane produkty często projektowane są pod indywidualne zamówienia klientów. Pozwala to na szczegółową analizę laboratoryjną materiałów użytych do budowy obiektu zabytkowego i na tej podstawie optymalny dobór cech dostarczanego produktu pod względem fizycznym, mechanicznym i trwałości z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu.

Linia produktowa ATLAS ZŁOTY WIEK obejmuje profesjonalne systemowe rozwiązania technologiczne umożliwiające kompleksowe i prawidłowe wykonanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, w tym w szczególności: hydrorenowację ceglanych i kamiennych murów fundamentowych oraz ścian piwnic, a także murów oporowych, ogrodzeniowych itp.; renowację elewacji z cegły licowej lub kamienia naturalnego; renowację elewacji tynkowanych i malowanych farbami mineralnymi, a także z naturalnych, strukturalnych tynków szlachetnych barwionych w masie oraz renowację tynkowanych ścian wewnętrznych; renowację i odtworzenie elewacyjnych detali architektonicznych, a także balustrad, rzeźb, nagrobków itp.

Wysoka jakość i przydatność produktów ATLAS ZŁOTY WIEK wielokrotnie została doceniona przez wymagające środowisko konserwatorskie, a także potwierdzona przez niezależną niemiecką Naukowo-Techniczną Organizację do spraw Ochrony i Renowacji Zabytków, która przyznała Certyfikat WTA dla systemu tynków renowacyjnych. ATLAS ZŁOTY WIEK między innymi trzykrotnie wyróżniony został główną nagrodą Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej RENOWATOR, a także nagrodą główną – MEDAL SACROEXPO 2017 Międzynarodowych Targów Budownictwa i  Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów w Kielcach. Cała linia produktowa ATLAS ZŁOTY WIEK została także doceniona przez kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International, otrzymując najwyższe – Złote Godło.

Udział marki ATLAS ZŁOTY WIEK w  ważniejszych realizacjach konserwatorskich: pałac w  Wieluniu; Pałac Marmurowy, St. Petersburg, Rosja; pałac Biedermannów w  Łodzi; Kopiec Kościuszki, Kraków; Klasztor oo. Cystersów w  Mogile; Dworzec kolejowy w  Brześciu, na Białorusi; Dworzec PKP Toruń Główny; Budynek Parlamentu Białoruskiego w Mińsku, Białoruś; Zielona Brama w Gdańsku; Teatr Nowy w Warszawie i wiele innych.

Tkalnia I. Poznańskiego – Hotel Andels Łódź.