Zobacz także
archiwum video
Farby Kabe sp. z o.o.

Materiały używane do renowacji zabytków powinny spełniać określone normy oraz odzwierciedlać historyczne techniki wytwarzania. Skład materiałów powinien być najbardziej zbliżony do materiałów pierwotnych. Tylko takie produkty mogą spełniać zasadę nieszkodzenia zabytkowej strukturze.

Farby KABE starają się odtworzyć historyczne stosowane materiały. Firma Farby KABE obecna jest na polskim rynku od ponad 20 lat. Spółką macierzystą jest szwajcarska firma KABE Farben AG.

Jednym z ważniejszych obszarów działalności jest rynek renowacji zabytków. Obecnie Firma Farby KABE poszerza ofertę produktów do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. Została opracowana nowa, oparta na tradycyjnych recepturach linia produktów o nazwie HISTORICA. W skład tej oferty wejdą nowe produkty oraz materiały, które zostały zmodyfikowane lub ulepszone. Zmodyfikowanie uziarnienia szpachlówki Kombi Finisz pozwala na zastosowanie jej w miejscach, gdzie wymagane jest odtworzenie oryginalnej struktury podłoża oraz zwiększenie odporności na rysy skurczowe.

Tradycyjny tynk wapienny Mineralit Restauro W zostanie uzupełniony o frakcję 1,2 mm. W przypadku szpachlówek Kombi Finisz większe frakcje wypełniaczy spowodują uzyskanie historycznych struktur tynku oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej warstwy tynku. Pojawią się farby w tradycyjnej technologii krzemianowej, tj. HISTORICA Farba Krzemianowa Zewnętrzna FKZ oraz HISTORICA Farba Krzemianowa Zewnętrzna FKWjednoskładnikowe farby krzemianowe o zawartości dyspersji poniżej 5%. Nowym produktem jest HISTORICA Krzemianowa Masa Szpachlowa-Szlamująca KMS o szerokim zastosowaniu, od scalania struktury tynków po zamykanie rys skurczowych. Nowością jest tradycyjna farba, HISTORICA farba wapienna do wnętrz FWW oraz HISTORICA Wapienna Masa Szpachlowa WMS gotowa do użycia. HISTORICA WMS ma szerokie zastosowanie podczas renowacji starych obiektów, ale także tam, gdzie jest wymagana wysoka odporność podłoża na mikroorganizmy.

Rewolucyjne zmiany zaszły w programie do renowacji i odbudowy detalu architektonicznego. Dotychczasowe doświadczenia zaowocowały powstaniem linii produktów do odbudowy profili i gzymsów w dwóch opcjach technologicznych: w pracowni sztukatorskiej, jak i bezpośrednio na elewacji. Produkty, tj. Kombi Stone czy Kombi Table, pozwalają profesjonalnie odbudować uszkodzone profile. Nowością jest materiał Kombi Stucco – szybkowiążaca zaprawa do wykonywania odlewów w formach sztukatorskich. Jesteśmy przekonani, że nowa oferta produktowa w nowej linii HISTORICA, będąca odpowiedzią na potrzeby branży konserwatorskiej, pozwoli jeszcze lepiej i skuteczniej przeprowadzić prace na nawet najbardziej wymagających obiektach.