XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej został przeniesiony na 20-24 października 2021. Obrady XIX EKIR 2021 odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Ewentualne drobne zmiany w programie będziemy wprowadzać na bieżąco.

Zobacz także
archiwum video

Wiodące tematy obrad XIX EKIR 2021

1.

Ceramika wczoraj i dziś - architektura i konserwacja.

2.

Ocieplenia i osuszania budynków zabytkowych.

3.

Plomby, nadbudowy, sąsiedztwo - przykłady dobrych i złych realizacji.

 

20 października (środa) - TYLKO DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI

18:00

Hotel Rubinstein

Wystąpienia firm:


IRLaser - Rozwój technologii czyszczenia laserowego w ostatnich latach oraz praktyczne zastosowanie w branży konserwacji zabytków.
mgr inż. Bartłomiej Łotys


Keller Polska - Geotechnika w renowacji obiektów zabytkowych.
mgr Łukasz Wackowski - Dyrektor Biura Poznań


Cer-Tech Plus - Historia i dziedzictwo produkcji płytek ceramicznych w Opocznie.
mgr Andrzej Fugas - Prezes Zarządu, właściciel marki produkcyjnej "Manufaktura ceramiczna Fougasse"


Visbud-Projekt - System FRCM marki Ruregold - wzmacnianie budowli ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji zabytkowych.
dr inż. Mariusz Jackiewicz, Prezes Zarządu Visbud-Projekt


BMI Braas BMI Icopal - Rozwiązania trwałościowe na dachu.
Przemysław Spych - Doradca techniczny BMI Braas

 

Uczestnictwo tylko za okazaniem karnetu imiennego

 

         20:00               Kolacja- Hotel Rubinstein
                                

         
         20:40               Spotkanie przed hotelem - nocne zwiedzanie
                                 kościół i klasztor oo. Pijarów, stan po zakończeniu prac - mgr Piotr Białko, inż. arch. Łukasz Holcer


                                 Uczestnictwo tylko za okazaniem karnetu imiennego

I DZIEŃ - 21 października (czwartek)

Centrum Kongresowe ICE
ul. Marii Konopnickiej 17

9:50


10:00


Oficjalne otwarcie XIX EKIR 2021
Zastępca Prezydenta Jerzy Muzyk

Przywitanie gości - Edward Hardt
Obsługa techniczna - Bartłomiej Tokaj

SESJA PORANNA

Prowadzenie - Mirosław Boryczko - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
sekretarz Edward Hardt - redaktor naczelny kwartalnika Renowacje i Zabytki

10:00 – 10:20

Konserwacja architektury ceglanej – teoria a praktyka - ad 1
prof. Jadwiga Łukaszewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

10:20 – 10:40

Keim Farby Mineralne - Spektakularny remont konserwatorski Zamku w Łańcucie w 75. rocznicę założenia muzeum
mgr Bożena Boba-Dyga  

10:40 – 11:00

W cieniu historii - przemiany zespołów śródmiejskich w konurbacji górnośląskiej - ad 3
prof. Jacek Owczarek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

11:00 – 11:20

Schomburg Polska - Wpływ iniekcji na poprawę izolacji termicznej przegród budowlanych
Krzysztof Knop - Doradca techniczny

11:20 – 11:40

Historyczne uwarunkowania stosowania ceramiki w Europie wg przepisów brytyjskich i amerykańskich - ad 1
dr Waldemar Affelt - Polski Komitet Narodowy, ICOMOS ad 1

11:40 – 12:00

F.H. Barbara i Andrzej Labe - Odtwarzanie historycznych płytek podłogowych na indywidulane zamówienia
inż. Andrzej Labe

12:00 - 12:30

Przerwa na kawę - wejście na salę kateringową tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

12:30 - 12:50

Restauracja wątków ceglanych - problemy estetyczne - ad 1
Piotr Białko - Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP

12:50 - 13:10

Kingspan Insulation - Termoizolacja ścian zewnętrznych w budynkach zabytkowych- wpływ mostków termicznych na charakterystykę energetyczną budynku - przykłady
mgr inż. Jerzy Żurawski

13:10 - 13:30

Przyczyny występowania problemów mykologicznych na docieplanych od wewnątrz przegrodach obiektów zabytkowych - ad 2
dr hab. Robert Wójcik - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

13:30 - 13:50

Xella Polska - Analiza skuteczności termomodernizacji od wewnątrz historycznych obiektów w systemie Multipor oraz ocieplenie ścian zasolonych i wilgotnych w innowacyjnym systemie Multipor ExSal Therm
dr hab. inż. Dariusz Bajno - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

13:50 - 14:10

Ocena istniejących konstrukcji na tle obowiązujących przepisów normowych i wytycznych konserwatorskich - ad 2,3
dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Politechnika Krakowska

14:10 - 15:10

Obiad - wejście na salę kateringową tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

SESJA POPOŁUDNIOWA

Prowadzenie – dr Zygmunt Rawicki - Polska Izba Inżynierów Budownictwa
sekretarz - Edward Hardt

15:10 – 15:30

Niedokończone dzieło krakowskiego modernizmu - Klub Studencki ROTUNDA. Problemy reanimacji pierwotnej formy i funkcji - ad 3
dr inż. arch. Jan Janczykowski - Uniwersytet Jagielloński

15:30 - 15:50

Remmers Polska - Technologia renowacji budowli
mgr Jacek Olesiak- Konserwator Dzieł Sztuki, Product Manager

15:50 - 16:10 Zabytek niemal zero - energetyczny nZEB - ad 2
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski prof. Politechniki Poznańskiej

16:10 – 16:30

Tubag - Zastosowanie zapraw wapienno-trasowych do renowacji murów ceglanych na przykładzie wybranych obiektów:
Kościół Garnizonowy we Wrocławiu oraz dworzec PKP w Strzelinie
mgr inż. Maciej Nocoń

16:30 – 16:50

Krótki traktat o współpracy konserwator-administracja sakralna
o. Lucjan Bartkowiak CR - Wicerektor Kościoła Zmartwychstańców w Krakowie

16:50 – 17:10

Heritage Roof Tiles - Ceramika do renowacji zabytków. Proces produkcji oraz przykłady zrealizowanych projektów
mgr Tomasz Nieruchalski - Dyrektor sprzedaży i marketingu

 17:10 – 18:10

SESJA ZAMKNIĘTA
Sala Centrum Kongresowego ICE - Konwent Konserwatorów Wojewódzkich
Sala Centrum Kongresowego ICE - Forum Konserwatorów Samorządowych 
Prowadzenie - Joanna Bielawska-Pałczyńska - Poznań, Michał Krasucki - Warszawa.

19:00

Jury nagrody „Renowator 2020” – hotel Rubinstein

21:00

Kolacja - hotel Rubinstein - wejście tylko za okazaniem identyfikatora imiennego 

 

II DZIEŃ - 22 października (piątek)

Centrum Kongresowe ICE
ul. Marii Konopnickiej 17

SESJA PORANNA

Prowadzenie - dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
sekretarz - Edward Hardt

9:30 – 9:50

Wybrane przykłady nowych realizacji w obszarach chronionych, na przykładzie Lublina i Zamościa - ad 3
dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

9:50 – 10:10

Roben Polska - Wykorzystanie ceramiki budowlanej w obiektach poprzemysłowych i przeznaczonych do renowacji
dr inż. arch. Piotr Grodecki

10:10 – 10:30

Uwagi na temat współczesnych problemów ochrony zespołów staromiejskich w Polsce - ad 3
Mariusz Czuba - Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie

10:30 – 10:50

Atlas - Degradacja obiektów zabytkowych – jak ważna bywa diagnostyka
dr inż. Przemysław Świercz

10:50 - 11:10

Uzupełnienia zespołów historycznej zabudowy na przykładach miast Dolnego Śląska - ad 3
dr inż. arch. Maciej Małachowicz - Politechnika Wrocławska

11:10 - 11:30

Dachy Bawarii - Renowacja dachu dworca PKP w Gdańsku z odtworzeniem pierwotnego wyglądu obiektu. 
Zastosowanie ekologicznych systemów pozyskiwania energii słonecznej, na obiektach zabytkowych pokrytych łupkiem naturalnym
Dyrektor działu Manufaktura - Tomasz Banach
Doradca techniczno - handlowy Grzegorz Rozalewicz

11:30 – 11:50

Konserwatorskie dzieje ceramicznych rzeźb i detali architektonicznych - ad 1
mgr Maria Rudy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

11.50 – 12.10

Polska Ceramika Cienia - Produkcja cegieł i kształtek do rekonstrukcji i renowacji zabytków w cegielni Polska Ceramika Cienia
inż. Ryszard Belak

12.10 - 12.30 Przerwa na kawę - wejście na salę kateringową tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

 

Blok programowy - „Miasta Polskie”- ukończone projekty, przewidywane realizacje.
Prowadzenie Edward Hardt - redaktor naczelny kwartalnika Renowacje i Zabytki  

12:30 – 12:50

Poznań - Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków

12:50 – 13:10

Knauf - Co jest ważne: Współczynnik U, komfort użytkowania czy wpływ docieplenia na trwałość przegrody? – systemy dociepleń od wewnątrz
inż. Paweł Broda

13:10 – 13:30

Powiat Poznański - Wiesław Biegański - Powiatowy Konserwator Zabytków

13:30 – 13:50

Wienerberger - Ceramika wczoraj i dziś: nowe technologie a tradycja przy renowacjach obiektów zabytkowych z wykorzystaniem dachówki ceramicznej Koramic Wienerberger
mgr Jerzy Król

13:50 - 14:10

Kraków
Krajobraz miast historycznych - o potrzebie zarządzania zintegrowanego
Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

14:10 - 15:10 

 Obiad - wejście na salę kateringową tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

15:10 - 16:40

Dyskusja - Prowadzenie: prof. Małgorzata Rozbicka - Politechnika Warszawska
mgr inż. arch. Ewa Nekanda-Trepka - Muzeum Warszawy
dr sztuki, konsultant KEP ds. Ochrony zabytków sakralnych - S.M. Natanaela Wiesława Błażejczyk
dr Waldemar Affelt - Politechnika Gdańska
dr Stanisław Karczmarczyk - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Tematy:

Parki kulturowe w miastach - problemy i udogodnienia;
Nowe zasady prowadzenia rejestru zabytków;
Wytyczne dla konserwacji, wymieniać czy konserwować;
Pytania i odpowiedzi do prelegentów.

16:50

Zbiórka przed Centrum Kongresowe ICE
ul. Marii Konopnickiej 17

17:00 - 19:00

Zwiedzanie Pałacu Krzysztofory oraz Muzeum Czartoryskich

Uczestnictwo tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

21:00 Uroczysta kolacja i wręczenie nagród – Prowadzenie Jerzy Fedorowicz (jr), Edward Hardt
Uczestnictwo tylko za okazaniem identyfikatora imiennego 

 

III DZIEŃ - 23 października (sobota) 
TYLKO DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI
(konieczny wpis na listę organizatora)

9:00

Wyjazd do Zakopanego (zbiórka przy hotelu Rubinstein od strony ulicy Dajwór)

11:00

Objazd po mieście - koordynator Muzeum Tatrzańskiego.
W programie zwiedzanie: Dwór w Łopusznej, Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Galeria Sztuki Oksza, willa „Elżbiecina” i willa „Jadwiniówka”

16:00

Wyjazd do Krakowa części grupy (niezostającej w Zakopanem)

16:30

Zakwaterowanie pozostałych uczestników w kompleksie Antałówka 

18:00

Wieczór Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Przywitanie gości

Zebranie Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa według ustalonego programu

18:30
20:30

Obiadokolacja - Współorganizator Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

Występ artystyczny - Współorganizator Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

IV DZIEŃ - 24 października (niedziela)

09:30

Urząd Miasta Zakopane - prezentacja najważniejszych realizacji, architektura FIS

11:00

Obejście z komentarzem reprezentanta Urzędu Miasta: Galeria Władysława Hasiora – Muzeum Tatrzańskie, Dworzec PKP, ul. Kościuszki: architektura FIS/Rówień Krupowa/Park Kulturowy, Krupówki/Ogrodowa – willa Monte, dawny Dom Turysty, willa Limba, willa Czerwony Dwór, willa Koliba-Muzeum Stylu Zakopiańskiego, willa Cicha, Chałupa Gąsieniców Sobczaków  

15:00

Obiad - Współorganizator firma Kingspan Insulation

16:00

Wyjazd do Krakowa

 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w programie

Wystąpienia techniczno-technologiczne traktują o materiałach, systemach technologicznych i realizacjach, mają charakter szkoleniowy. Są wygłaszane przez technologów lub pracowników technicznych z firm produkujących materiały renowacyjne stosowane w restauracji obiektów zabytkowych.

Aktualizacja na dzień 06.10.2021