XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej został przeniesiony na 05-09 maja 2021. Obrady XIX EKIR 2021 odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Ewentualne drobne zmiany w programie będziemy wprowadzać na bieżąco.

Zobacz także
archiwum video
Atlas Sp. z o.o.

System Renowacji i Ochrony Budowli

Firma ATLAS to grupa kapitałowa, którą tworzy ponad 20 podmiotów gospodarczych. wśród nich znajdują się producenci chemii budowlanej oraz wytwórcy surowców do produkcji materiałów budowlanych. Infrastruktura obejmuje zakłady produkcyjne wyrobów cementowych, gipsowych, dyspersyjnych oraz bitumicznych. Grupa ATLAS jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku wyrobów chemii budowlanej. Z sukcesem działa także poza granicami naszego kraju.
Oferta asortymentowa Grupy ATLAS tworzona jest zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku i oczekiwaniami odbiorców. Obejmuje ponad 1 000 produktów i kilka tysięcy technologicznych rozwiązań systemowych do budowy i remontu od fundamentów po dach.
Grupa ATLAS ciągle rozwija i doskonali swoją ofertę prezentując w 2020 roku SYSTEM RENOWACJI I OCHRONY BUDOWLI. Częścią systemu są znane i doceniane specjalistyczne produkty do konserwatorskie, dotychczas obecne na rynku pod marką ATLAS ZŁOTY WIEK.
Produkty wchodzące w skład SYSTEMU RENOWACJI I OCHRONY BUDOWLI umożliwią kompleksowe wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich.
ATLAS oferuje swoim klientom rozwiązania kompletne: - doradztwo i wsparcie techniczne realizowane przez zespół specjalistów – rzeczoznawców i mykologów. Specjaliści Atlas wykonywaną diagnostykę potwierdzaną szczegółową analizą laboratoryjną. Na tej podstawie optymalizowany jest dobór oferowanych materiałów pod względem fizycznym, mechanicznym i trwałości z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu.
SYSTEM RENOWACJI I OCHRONY BUDOWLI to specjalistyczne produkty oferowane w grupach dedykowanych konkretnym rozwiązaniom:
• ZABEZPIECZENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ
• SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH
• NAPRAWA I WZMACNIANIE WĄTKÓW MUROWYCH
• NAPRAWA I RENOWACJA WYPRAW TYNKARSKICH
• SYSTEM ZAPRAW SZTUKATORSKICH

Nad jakością i technologią czuwa Laboratorium Badawczo – Rozwojowe. Wysoka jakość produktów wielokrotnie została doceniona przez wymagające środowisko konserwatorskie. W 2019 firma ATLAS została wyróżniona przez kapitułę Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej RENOWATOR
„Za całokształt dokonań w dziedzinie renowacji obiektów zabytkowych”.

Tkalnia I. Poznańskiego – Hotel Andels Łódź.