ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ W POLSCE SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z KORONAWIRUSEM XIX EKIR 2020 ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA 22-26.11.2020.

Zobacz także
archiwum video
XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej
23-24.11. 2020
Zapraszamy
Renowacje i Zabytki
Jedna z najbardziej prestiżowych imprez branży renowacyjnej
  • wykłady i prezentacje
  • niepowtarzalne otoczenie zabytkowych miejsc
  • uczestnictwo branżowych firm i instytucji
  • ogólnopolski zasięg dzięki transmisjom internetowym
Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej

Coroczny Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej (EKIR) to wydarzenie łączące formułę konferencji i targów. Dla firm uczestniczących przewidziano ustawienie czternastu 4 metrowych stoisk przed salą konferencyjną. W trakcie obrad firmy-uczestnicy mogą wygłaszać 20 minutowe prelekcje prezentujące zakres ich działalności wraz z ofertą branżową.

Kongres organizowany jest przez kwartalnik Renowacje i Zabytki, przy partnerstwie Prezydenta Miasta Krakowa i pomocy merytorycznej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta oraz Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych; jest forum, na którym goście z Polski i Europy mogą wymienić swoje poglądy oraz zapoznać się z problematyką prac renowacyjnych charakterystyczną dla danego regionu lub państwa, a także poznać najnowsze technologie i materiały znajdujące zastosowanie w tym segmencie rynku. Podczas trwania imprezy organizowane są obejścia i objazdy branżowe, mające za zadanie łączyć wartości edukacyjne, poznawcze i promocyjne a także konsolidować środowisko.

EKIR jest swoistym pomostem łączącym „stare z nowym” – łączącym świat zabytków ze światem najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych w dziele ratowania i przywracania świetności odchodzącemu pięknu.

Charakterystycznym elementem programu każdego Kongresu, jest konkurs Renowator – dla laureatów wyłonionych spośród firm-uczestników, przyznawana w dwóch kategoriach: „Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” i „Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych”  oraz „Za całokształt dokonań w dziedzinie renowacji obiektów zabytkowych”.

Cała impreza transmitowana będzie bezpośrednio na żywo na stronie internetowej www.ekir.pl/transmisja. Poszczególne wystąpienia prelegentów i przedstawicieli firm zmieszczone zostaną  również na naszej stronie przez cały rok, wraz z  obszerną galerią zdjęć dokumentujących przebieg Kongresu.

Ponadto transmisja z Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej zamieszczona zostanie na stronie www.youtube.com/renowacjeizabytki.

XIX EKIR organizowany będzie tym razem przy czynnym udziale:
Wojewódzkich i Miejskich Konserwatorów Zabytków, Architektów miast, biur projektowych i firm wykonawczych oraz: Izby Inżynierów i Architektów z Grupy Wyszehradzkiej, Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP.

 

XIX EKIR 2020 odbędzie się w Krakowie

w dniach  23-24.11.2020 roku. 

Firmy uczestniczące w tegorocznej edycji
Tematy wiodące XIX EKIR 2020