Zobacz także
archiwum video
Sprawozdanie XXI EKIR

PEŁNE SPRAWOZDANIE PUBLIKOWANE NA ŁAMACH KWARTALNIKA RENOWACJE I ZABYTKI (2/2024):

https://renowacjeizabytki.pl/artykuly-techniczne/XXI-Europejski-Kongres-Informacji-Renowacyjnej-2024,10660

 

XXI Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej 2024

W dniach 20 - 24 marca odbył się kolejny Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej. Podobnie jak we wszystkich dotychczasowych edycjach w programie znalazły sie stacjonarne wykłady i prezentacje oraz obejścia i objazdy po obiektach zabytkowych Krakowa, Małopolski, a w tej edycji również Górnego Śląska.

Przebieg i uczestnicy

Podobnie jak w roku 2022 tegoroczna edycja odbyła się w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Organizatorem jak zawsze był kwartalnik Renowacje i Zabytki, a współorganizatorem Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, całość przy partnerstwie Miasta Kraków. Tym razem uczestnicy zasiedli w 300 osobowej amfiteatralnej sali o znakomitej akustyce i nowoczesnym wyposażeniu multimedialnym. Stanowiska firm wspierających kongres usytuowano w olbrzymim foyer przed wejściami do sali wykładowej. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać 35 referatów problemowo-edukacyjnych oraz techniczno-technologicznych. Wszystkie wystąpienia były transmitowane "na żywo" do portalu YouTube, na naszym kanale-Renowacje i Zabytki. W pierwszym dniu oprócz znakomitych wystąpień dotyczących finansów i założeń obejmujących restauracje miast historycznych, można było wysłuchać prelekcji dotyczących modernizmu polskiego. Sesja ta organizowana i prowadzona była przez Samorządowych Konserwatorów Zabytków. W drugim dniu prym wiedli Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków prezentujący nadzorowane przez nich regiony z uwzględnieniem realizowanych inwestycji i napotykanych problemów. Wśród prelegentów nie zabrakło także  reprezentantów uczelni i instytucji oraz firm produkujących materiały stosowane w renowacji budownictwa. Ich wystąpienia najczęściej miały charakter techniczno-technologiczny, uwzględniający sposób aplikacji na wybranych inwestycjach. Poczynając od pierwszego dnia, popołudniowe „zajęcia” to jak zawsze obejścia po odrestaurowanych - tym razem - modernistycznych obiektach zabytkowych i wizyta w niedawno otwartej Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki".

W XXI edycji EKIR zdecydowanie dało się zauważyć grupę obecnie powołanych na stanowiska konserwatorów, zwłaszcza w pionie państwowej służby ochrony zabytków. Szeroką reprezentacje mieli także konserwatorzy samorządowi (miejscy i powiatowi) oraz delegatury wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Sporą grupę słuchaczy stanowili inżynierowie budownictwa i architekci oraz studenci z uczelni prowadzących wydziały i kierunki ściśle wiążące się z renowacją obiektów i projektowaniem w strefach historycznych. 

Nagrody

Zgodnie z ostatnią tradycją wybór laureatów nagród wręczanych na EKIR odbywa się w czterech kategoriach. Trzy z nich są oceniane przez Jury powołane przez organizatorów w skład którego wchodzą wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz goście i konsultanci mający wiedzę i doświadczenie w pracy przy historycznych obiektach, wpisanych i nie wpisanych do rejestru zabytków. Czwarta kategoria oceniana jest przez samorządowych konserwatorów zabytków, którzy dokonują wyboru laureata.
Nowością w tym roku jest nagroda wręczana przez współorganizatora EKIR, Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Szczegóły w zakładce Konkurs Renowator
https://ekir.pl/konkurs-renowator

Galę wręczenia nagród poprowadził Z-ca Dyrektora Teatru Ludowego w Krakowie Jerzy Fedorowicz jr. i redaktor kwartalnika Renowacje i Zabytki Edward Hardt przy czynnej współpracy Przewodniczącego MOIIB Mirosława Boryczko oraz konserwatorów wojewódzkich i samorządowych.

 

Objazd

Po zakończeniu części krakowskiej kongresu zainteresowani uczestnicy udali się autokarami do Zamku w Pieskowej Skale, gdzie mogli oglądnąć efekt ostatnio przeprowadzonej renowacji oraz zgromadzone zbiory i ekspozycje. Po zakończeniu obejścia część grupy pojechała do zamku w Bobolicach na zaplanowaną sesję wieczorną i dyskusję oraz nocleg.
W ostatnim dniu zwiedzano sąsiedni zamek w Mirowie w którym wysłuchano prelekcji związanych z jego przebudową.

 

Podziękowania

Redakcja dziękuje uczestnikom za liczne przybycie oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie XXI Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej a w szczególności współorganizatorowi Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Urzędowi Miasta Krakowa, Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki", Zamkowi w Piaskowej Skale oddziałowi Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Hotelowi i Zamkowi Bobolice a także wszystkim członkom Jury i oprowadzającym po zabytkach Krakowa, Małopolski i Górnego Śląska.