Zobacz także
archiwum video

Wiodące tematy obrad XIX EKIR 2020

1.

Ceramika wczoraj i dziś - architektura i konserwacja.

2.

Ocieplenia i osuszania budynków zabytkowych.

3.

Plomby, nadbudowy, sąsiedztwo - przykłady dobrych i złych realizacji.

 

29 marca (niedziela) - TYLKO DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI

16:00


Spotkanie przed hotelem Rubinstein - odwiedzamy Arcybractwo Miłosierdzia, kościół i klasztor oo. Pijarów stan po zakończeniu prac - mgr Piotr Białko, mgr inż. arch. Łukasz Holcer.

 

I DZIEŃ - 30 marca (poniedziałek)

Urząd Miasta Krakowa
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - plac Wszystkich Świętych 3/4

8:50


8:55

Oficjalne otwarcie XIX EKIR 2020
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa/ Robert Piaskowski - Pełnomocnik d.s. Kultury

Prezentacja programu i komunikaty Edward Hardt
Obsługa techniczna Bartłomiej Tokaj

SESJA PORANNA

Prowadzenie - Mirosław Boryczko - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, sekretarz Edward Hardt -  kwartalnik Renowacje i Zabytki

9:00 – 9:20

Konserwacja architektury ceglanej – teoria a praktyka - ad.1
prof. Jadwiga Łukaszewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

9:20 – 9:40

Wystąpienie firmy KEIM

9:40 – 10:00

W cieniu historii - przemiany zespołów śródmiejskich w konurbacji górnośląskiej - ad.3
prof. Jacek Owczarek, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

10:00 – 10:20

Wystąpienie firmy

10:20 – 10:40

Historyczne uwarunkowania stosowania ceramiki w Europie wg przepisów brytyjskich i amerykańskich - ad.1
dr Waldemar Affelt - Polski Komitet Narodowy, ICOMOS ad.1

10:40 – 11:00

Wystąpienie firmy

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 11:50

Wybrane przykłady nowych realizacji w obszarach chronionych, na przykładzie Lublina i Zamościa - ad.3
dr Dariusz Kopciowski - Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

11:50 - 12:10

Wystąpienie firmy

12:10 - 12:30

Przyczyny występowania problemów mykologicznych na docieplanych od wewnątrz przegrodach obiektów zabytkowych - ad.2
dr hab. Robert Wójcik - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

12:30 - 12:50

Wystąpienie firmy

12:50 - 13:10

Uwagi na temat współczesnych problemów ochrony zespołów staromiejskich
w Polsce - ad.3
Mariusz Czuba - Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

13:10 - 14:10

Obiad

SESJA POPOŁUDNIOWA

Prowadzenie – dr Zygmunt Rawicki - Polska Izba Inżynierów Budownictwa
sek. Edward Hardt

14:10 – 14:30

Znaczące rozbudowy i ingerencje w strefach zabytkowych na przykładzie realizacji Browaru Lubicz - ad.3
dr inż. arch. Jan Janczykowski - Uniwersytet Jagielloński

14:30 - 14:50

Wystąpienie firmy

14:50 - 15:10 Zabytek prawie zero energetyczny - ad.2
dr hab. Sławomir Rosolski - Politechnika Poznańska

15:10 – 15:30

Wystąpienie firmy

15:30 – 15:50

Krótki traktat o współpracy konserwator-administracja sakralna o. Leszek Klekociuk - Zakon Franciszkanów Konwentualnych w Poznaniu 

15:50 – 16:10

Wystąpienie firmy

 16:10 – 18:00

SESJA ZAMKNIĘTA
Sala Dietla - Konwent Konserwatorów Wojewódzkich
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - Forum Konserwatorów Samorządowych - prowadzenie - Joanna Pałczyńska - Poznań, Michał Krasucki - Warszawa.

19:00

Jury nagrody „Renowator 2020” – hotel Rubinstein

21:00

Kolacja - hotel Rubinstein 

 

II DZIEŃ - 31 marca (wtorek)

Urząd Miasta Krakowa
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - plac Wszystkich Świętych 3/4

SESJA PORANNA

Prowadzenie - dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
sek.- Edward Hardt

9:30 – 9:50

Restauracja wątków ceglanych - problemy estetyczne - ad.1
Piotr Białko - Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP

9:50 – 10:10

Wystąpienie firmy

10:10 – 10:30

Ocena istniejących konstrukcji na tle obowiązujących przepisów normowych i wytycznych konserwatorskich - ad.2,3
dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Politechnika Krakowska

10:30 – 10:50

Wystąpienie firmy

10:50 - 11:10

Uzupełnia zespołów historycznej zabudowy na przykładach miast Dolnego Śląska - ad.3
dr inż. arch. Maciej Małachowicz - Politechnika Wrocławska

11:10 - 11:30

Wystąpienie firmy

11:30 – 11:50

Konserwatorskie dzieje ceramicznych rzeźb i detali architektonicznych - ad.1
mgr Maria Rudy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

11.50 – 12.10

Wystąpienie firmy

12.10 - 12.30 Przerwa na Kawę

 

Blok programowy - „Miasta Polskie”- ukończone projekty, przewidywane realizacje.
Prowadzenie Edward Hardt - redaktor naczelny kwartalnika Renowacje i Zabytki  

12:30 – 12:50

Poznań - Joanna Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków

12:50 – 13:10

Wystąpienie firmy

13:10 – 13:30

Powiat Poznański - Jan Grabkowski - Starosta Powiatu Poznańskiego,
Wiesław Biegański - Powiatowy Konserwator Zabytków

13:30 – 13:50

Wystąpienie firmy

13:50 - 14:10

Kraków - Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury

14:10 - 15:10 

 Obiad  

15:10 - 17:00

Dyskusja - Prowadzenie: prof. Małgorzata Rozbicka - Politechnika Warszawska
mgr inż. arch. Ewa Nekanda-Trepka - Muzeum Warszawy

Tematy:

Parki kulturowe w miastach - problemy i udogodnienia;
Nowe zasady prowadzenia rejestru zabytków;
Wytyczne dla konserwacji, wymieniać czy konserwować;
Pytania i odpowiedzi do prelegentów.

17:05

Zbiórka przed Urzędem Miasta Krakowa

17:10 - 19:00 Obejście po krakowskich obiektach -..... w uzupełnieniu
21:00 Uroczysta kolacja i wręczenie nagród – Prowadzenie Jerzy Fedorowicz (jr), Edward Hardt 

 

III DZIEŃ - 1 kwietnia (środa) TYLKO DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI
(konieczny wpis na listę organizatora)

9:00

Wyjazd do Zakopanego (zbiórka przy hotelu Rubinstein od strony ulicy Dajwór)

11:00

Objazd po mieście - koordynator Natalia Skiepko - MKZ Zakopane.
W programie zwiedzanie: Jaszczurówka, Dom "Pod Jedlami", Luxury Hotel. -
w uzupełnieniu

16:00

Wyjazd do Krakowa części grupy (nie zostającej w Zakopanem)

16:30

Zakwaterowanie w hotelu Antałówka pozostałych uczestników

18:00

Przywitanie gości, wystąpienie wieczorne - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Występ artystyczny

19:00

Obiadokolacja

 

IV DZIEŃ - 2 kwietnia (czwartek)

10:00

Urząd Miasta Zakopane prezentacja najważniejszych realizacji.

12:00

Obejście z komentarzem konserwatora i inwestorów: ul. Kościeliska, Czerwony Dwór, dworzec PKP itd...... - w uzupełnieniu

15:00

Obiad

16:30

Zakwaterowanie w hotelu Antałówka pozostałych uczestników

16:00

Wyjazd do Krakowa

 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w programie

* Wystąpienia firm będą stopniowo uzupełniane.

** Wystąpienia techniczno-technologiczne traktują o materiałach, systemach technologicznych i realizacjach, mają charakter szkoleniowy. Są wygłaszane przez technologów lub pracowników technicznych z firm produkujących materiały renowacyjne stosowane w restauracji obiektów zabytkowych.

Aktualizacja na dzień 16.01.2020