Zobacz także
archiwum video

Wiodące tematy obrad XX EKIR 2022

1.

Wytyczne do doboru i uzupełniania ceramiki ściennej i dachowej.

2.

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne, ocieplanie obiektów zabytkowych - projekt i realizacja.

3.

Metody odnawiania i zabezpieczania substancji zabytkowej.

 

 

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

 

26 października (środa) - Hotel Rubinstein, uczestnictwo tylko za okazaniem identyfikatora imiennego 

16:30

Spotkanie i przywitanie uczestników XX EKIR - red. Edward Hardt 

16.45 - 19.00

Wyjście spod hotelu Rubinstein do kościoła św. Augustyna i Jana Chrzciciela, kaplicy św. Małgorzaty (Gontyna), kościoła św. Augustyna z klasztorem norbertanek (ok. 3 km) 

20:00

Poczęstunek - hotel Rubinstein

 

I DZIEŃ - 27 października (czwartek)

9:00 9:20 - 9:30


9:30 - 9:40

Oficjalne otwarcie XX EKIR 2022, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, budynek 1B sala 008
Urząd Miasta Krakowa - Partner Kongresu
Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

Prof. Krzysztof Ingarden - Dziekan Wydziału Architektury Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Mirosław Boryczko - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

SESJA PORANNA - ogólno tematyczna i techniczna (cz.1)

 

Prowadzenie: Mirosław Boryczko - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
sekretarz Edward Hardt - Redaktor naczelny kwartalnika Renowacje i Zabytki

9:40 – 9:55

Finansowanie konserwacji zabytków-narzędzie polityki publicznej
Jacek Dąbrowski - Ministerstwo Kultury,
Wiceprezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego

9:55 – 10:15

Wystąpienie firmy Keim - Konserwacja 100-letnich polichromii Keim w kościele w Wielu na Kaszubach.
Klaudia Kannenberg – Konserwator Dzieł Sztuki

10:15 – 10:30

Odkrycia konserwatorskie, euforia i udręka
prof. Jacek Owczarek
Kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Akademii Śląskiej

10:30 – 10:50

Wystąpienie firmy Dachy Bawarii - Dachówki ceramiczne, oraz łupek naturalny. Przegląd oferty Bogen-Manufaktura.
Tomasz Banach - Dyrektor handlowy, Doradca Techniczno-Handlowy.

10:50 – 11: 05

Współczesne wyzwania ochrony zabytków z perspektywy 30 lat własnych doświadczeń
Mariusz Czuba - Muzeum Górnictwa w Zabrzu

11:05 – 11:25

Wystąpienie firmy FCB Ceramika - 900 lat dachówki ceramicznej w Polsce, współczesne renowacje zabytkowych dachów Heritage Roof Tiles - dr inż. architekt Maciej Małachowicz, 
mgr Tomasz Nieruchalski - Dyr. Sprzedaży i Marketingu FCB Ceramika 

11:25 - 11:50

Przerwa na kawę - (foyer przed salą 008)

11:50 - 12:05

Zabytkowe mury z cegły ceramicznej: diagnostyka, oczyszczanie, konsolidacja, hydrofobizacja, wtórne spoinowanie  ad. tematu 1
dr Waldemar Affelt - Polski Komitet Narodowy ICOMOS 

12:05 - 12:25

Wystąpienie firmy Ceramika Cienia - Tradycja i współczesność w produkcji i stosowaniu cegieł ceramicznych na potrzeby renowacji obiektów zabytkowych firm Polska Ceramika Cienia i Ceramika Kufel.
inż. Ryszard Belak

12:25 - 12:40

Historyczna ceramika dachowa, problemy konserwatorskie ad.1
dr Maciej Małachowicz - Politechnika Wrocławska 

12:40 - 13:00

Wystąpienie firmy Knauf - Najważniejsze aspekty i wytyczne dla ścian z muru pruskiego/szachulcowego i ścian z drewna litego przy pracach dociepleniowych od wewnątrz – Rozwiązania systemu Knauf Rotklak Historic
inż. Paweł Broda

13:00 - 13:15

Metody ocieplenia ścian zewnętrznych budynków podlegających ochronie konserwatorskiej ad.2
Jerzy Żurawski - Członek Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska” 

13:15 - 14:10

Obiad budynek nr 1C
Wejście na salę cateringową tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

 

SESJA POPOŁUDNIOWA - ogólno tematyczna i techniczna (cz.2)

 

Prowadzenie – Dr Zygmunt Rawicki - Politechnika Krakowska

14:10 – 14:25

Specyfika zagrożeń obiektów kościelnych, zagadnienia techniczne ad.3
dr Stanisław Karczmarczyk
Wiceprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

14:25 - 14:45

Wystąpienie firmy Xella - Multipor – Ekologiczna i sprawdzona metoda odnawiania i zabezpieczania cieplnego zabytkowych murów.
dr hab. inż. Dariusz Bajno, Politechnika Bydgoska
Wojciech Łasut - Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedaży Xella Polska

14:45 - 15:00 

O zmianach użytkowania obiektów sakralnych ad.3
prof. Andrzej Białkiewicz - Rektor Politechniki Krakowskiej 

15:00 – 15:20

Wystąpienie firmy Remmers - Konserwacja architektury w technologii Remmers.
mgr Jacek Olesiak - Product Manager ds. Renowacji Budowli i Konserwacji Zabytków, Konserwator dzieł sztuki 

15:20 – 15:35

Tynk na zabytku - zasady doboru, błędy i zagrożenia ad.2
Piotr Białko - Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP

15:35 – 15:55

Wystąpienie firmy Roben - Zastosowanie dachówek Bornholm do renowacji kościoła Franciszkanów w Zamościu i Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach; klinkier w Akademii im. Andrzeja Frycza  Modrzewskiego.
mgr inż. Krzysztof Omilian

15:55 – 16:10

Historyczne tynki elewacyjne - badania, wytyczne i propozycje konserwatorskie ad.2
Maria Rudy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

16:10 - 16:30

Wystąpienie firmy Tubag - 100-lecie marki tubag. Zaprawy wapienno-trasowe do wzmacniania murów w obiektach zabytkowych, przykłady zastosowania.
Maciej Nocoń - Kierownik Działu Technicznego

16.30 - 17.30

Dyskusja - Prowadzenie prof. Małgorzata Rozbicka, Kierownik Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Ewa Nekanda-Trepka.
Konsultacje prelegenckie - Maria Rudy, Waldemar Affelt, Piotr Białko, Mariusz Czuba, Jacek Dąbrowski, Stanisław Karczmarczyk, Maciej Małachowicz, Jerzy Żurawski

19:00 - 19.45

19:45 - 21.30

Hotel Rubinstein "Sala Pod Barem" - Spotkanie Konserwatorów Wojewódzkich

Hotel Rubinstein "Sala Pod Barem" - Jury nagrody „Renowator 2022” 

19:00 - 21:30

Hotel Rubinstein "Sala Wawelska" - Forum Konserwatorów Samorządowych

Hotel Rubinstein "Sala Wawelska" - Jury nagrody konserwatorów samorządowych

21.30

Kolacja - hotel Rubinstein
Uczestnictwo tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

 

II DZIEŃ - 28 października (piątek)

 

SESJA PORANNA- Regiony i miasta polskie (cz.1);
Ukończone projekty, przewidywane realizacje.

 

 Prowadzenie - Dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

9:30 – 9:45

Miasto Żory - Ewa Pańczyk, Miejski Konserwator Żor

9:45 – 10:05

Wystąpienie firmy JMA Partner - Technologie umożliwiające realizację głębokiej termomodernizacji w budynkach zabytkowych – systemy tynków ciepłochronnych.
mgr inż. Marek Klenk

10:05 – 10:20

Województwo Świętokrzyskie
Joanna Modras, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Anna Żak, b. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków

10:20 – 10:40

Wystąpienie firmy Kingspan - Maksymalny rezultat przy minimalnej grubości termoizolacji budynków historycznych.
mgr Dawid Strzała - menedżer ds. Rozwoju Rynkowego 

10:40 - 10:55

Region Warmii
Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

10:55 - 11:15

Wystąpienie firmy Schomburg - 30 lat Schomburg Polska w renowacjach zabytków.
Krzysztof Knop - Doradca Techniczny

11:15 – 11:45

Województwo Mazowieckie
prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

11.45 – 12.05

Wystąpienie firmy IRLaser - Parametry lasera i ich wiodąca rola w zastosowaniach konserwacji zabytków.
mgr inż. Bartłomiej Łotys - Prezes Zarządu

12.05 - 12.30 

Przerwa na kawę - (foyer przed salą 008)


 Blok programowy - Regiony i miasta polskie (cz.2)
- ukończone projekty, przewidywane realizacje.

 

Prowadzenie - Prof. Tomasz Węcławowicz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

12:30 – 12:45

Województwo Zachodniopomorskie
Tomasz Wolender, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

12:45 – 13:05

Wystąpienie firmy Visbud-Projekt - System FRCM wzmacniania konstrukcji murowych.
dr inż. Mariusz Jackiewicz / Robert Tylek

13:05 – 13:20

Województwo Podkarpackie
Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

13:20 – 13:40

Wystąpienie firmy Wienerberger - Dobór metod i technologii odnawiania form dachu na substancji zabytkowej z wykorzystaniem dachówek ceramicznych Koramic, firmy Wienerberger.
Jerzy Król - Dział Sprzedaży. Doradca Techniczny, Przedstawiciel Handlowy ds. Rozwiązań Dachowych

13:40 - 13:55

Województwo Lubelskie
dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

13:55 - 14:15

Wystąpienie firmy Asplant - Wszystkie błędy Psa Huckleberry, czyli jak zwalczać szkodniki drewna w obiektach zabytkowych.
Piotr Skotnicki – właściciel Asplant

14:15 - 14:30

Sztuka Publiczna w miastach historycznych – o problematyce street artu, murali i wandalizmu przestrzeni miast historycznych w kontekście Krakowa
Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury ad.3

14:30 - 14:50

Wystąpienie firmy BMI Braas i BMI Icopal - Wkład marki Braas w edukację.
mgr inż. Przemysław Spych

14:50 - 15:00 

O projektowaniu konserwatorskim dla studentów;
Zaproszenie na wystawę studenckich projektów konserwatorskich i wręczenie nagrody za najlepszy projekt - budynek D II piętro
Maria Petri - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

15:00 - 16:00

Obiad - budynek 1C
Wejście na salę cateringową tylko za okazaniem identyfikatora imiennego 

16.30 - 19.00

Wyjście do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - zbiórka przed budynkiem 1B, kościół Bożego Ciała (po remoncie)

20:30

Hotel Rubinstein - Uroczysta kolacja i wręczenie nagród
Prowadzenie Jerzy Fedorowicz (jr), Edward Hardt

Występ artystyczny - Bożena Boba-Dyga

Uroczysta kolacja  

Uczestnictwo tylko za okazaniem identyfikatora imiennego

 

III DZIEŃ - 29 października (sobota) 

TYLKO DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI (konieczny wpis na listę organizatora, do 27 października włącznie)

9:00

Wyjazd do Starego i Nowego Sącza (zbiórka przy hotelu Rubinstein od strony ulicy Dajwór)

11:00 -15.00

Zwiedzanie miasta - m.in. Ratusz miejski w Nowym Sączu, Zamek Królewski, Bazylika św. Małgorzaty, Miasteczko Galicyjskie Starosądecki Rynek.
koordynator Jarosław Jakubowski - Urząd Miasta Nowego Sącza

15:00

Powrót do Krakowa części grupy (niejadącej do Krynicy) oraz wyjazd do Krynicy pozostałych uczestników

16.00

Przyjazd do Krynicy;
Zakwaterowanie  z 29/30 października w Centrum Zdrowia Urody i Rekreacji "Geovita"

17:00

Obiadokolacja

18:00

Sesja Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa –Problemy współpracy struktur urzędów
konserwatorskich z urzędami nadzoru budowlanego i architektury.

Autor Mirosław Boryczko, przewodniczący MOIIB

 

IV DZIEŃ - 30 października (niedziela) 

10:00-13:30

Zwiedzanie Krynicy, koordynator Halina Rojkowska

13.30

Przejazd do wieży widokowej

14.30

Powrót do Krakowa

 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w programie

Wystąpienia techniczno-technologiczne traktują o materiałach, systemach technologicznych i realizacjach, mają charakter szkoleniowy. Są wygłaszane przez technologów lub pracowników technicznych z firm produkujących materiały renowacyjne stosowane w restauracji obiektów zabytkowych.

Aktualizacja na dzień 10.10.2022