Zobacz także
archiwum video

 

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej (20.03. – 23.03.2024 r.)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (21.03. – 22.03.2024 r.) – budynek A, sala 026

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

 

Wiodące tematy obrad XXI EKIR 2024

1.

Modernizm Polski - zagadnienia historyczne, techniczne i renowacyjne.

2.

Zarządzanie i finansowanie w obiektach o charakterze zabytkowym - problemy i propozycje.

3.

Projektowanie i realizacja inwestycji w strukturach historycznych.

 

oraz

 

Blok programowy - „Miasta, regiony, województwa" - ukończone projekty, przewidywane realizacje. (Łódzkie, Mazowieckie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie)

 

Dyskusja - tematyka j. w.

Obejścia -Szczególne miejsca Krakowa

Objazd – Zamki w Bobolicach i Mirowie

 

 PROGRAM OBRAD

 

OBEJŚCIE 20 marca (środa)

 

 

16.00 – 18.00

Spotkanie przed hotelem Rubinstein – obejście po obiektach

poddanych konserwacji – koordynator Piotr Białko

18.30

Prezentacja prac renowacyjnych w zamkach w Lipowcu i Lanckoronie - Hotel Rubinstein

 

I DZIEŃ 21 marca (czwartek)

 

 

8.55

Przywitanie gości - Edward Hardt - redaktor naczelny kwartalnika Renowacje i Zabytki

 

Obsługa techniczna – Rafał Kuś

 

 

Oficjalne otwarcie XXI EKIR 2024

 

 

9.00 - 9.15

prof. Jacek Majchrowski -  Prezydent Miasta Krakowa
prof. KAAFM dr Klemens Budzowski - Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
prof. KAAFM dr inż. arch. Katarzyna Banasik Petri – Prodziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Rektor Politechniki Krakowskiej

 

SESJA PORANNA

 

Prowadzenie Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

9.15 - 9.30

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

9.30 - 9.50

Tynk szlachetny KEIM Kratzputz w renowacji architektury modernistycznej - Wojciech Laska - Prezes Zarządu

 

 

9.50 - 10.10

Kosztowne zabytki czyli wykład o pieniądzach
Jacek Dąbrowski - niezależny ekspert

 

 

10.10 – 10.30

Wpływ docieplenia wewnętrznego Multipor na stan przegród zewnętrznych w budynkach historycznych, w tym na przegrody o drewnianej konstrukcji nośnej z wypełnieniem ceglanym - dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. PBŚ

Techniczne aspekty zastosowania mineralnych płyt Multipor potwierdzone wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim i europejskim - Wojciech Łasut, Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedaży Xella Polska

 

 

10.30 – 10.50

O potrzebie działań systemowych w ochronie zabytków. Uwagi z perspektywy praktyka
Mariusz Czuba - niezależny ekspert

 

 

MODERNIZM POLSKI – Przygotowanie sesji-Samorządowi Konserwatorzy Zabytków

Joanna Bielawska-Pałczyńska-Miejski Konserwator Zabytków Poznania

Robert Hirsch-Miejski Konserwator Zabytków Gdyni

 

 

 

10.50 – 11.10

Od reminiscencji z międzywojnia po kres społecznego etosu modernizmu w architekturze powojennej Polski

prof. Małgorzata Rozbicka

Politechnika Warszawska

 

 

 

11.10 – 11.30

Technologie Remmers w renowacji elewacji oraz renowacji energetycznej architektury modernistycznej - Jacek Olesiak

 

 

 

11.30 – 11.50

Przerwa

 

 

 

11.50 – 12.10

Konserwacja tynków szlachetnych architektury modernistycznej, aktualne doświadczenia i problemy ochrony -

dr hab. Monika Bogdanowska

Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

12.10 – 12.30

Innowacyjna sztukateria StoDeco w renowacjach obiektów zabytkowych - Grzegorz Radzyński

 

 

 

12.30 – 12.50

Problematyka konserwatorska architektury modernistycznej Wrocławia

Daniel Gibski

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

 

12.50 - 13.10

Termoizolacja obiektów historycznych – materiały i przykłady realizacji - Radosław Jędrzak doradca techniczny Kingspan Insulation

 

 

 

13.10 - 13.30

Poznańskie dzieła architektury powojennego modernizmu

Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Miejski Konserwator Zabytków Poznania

 

 

 

13.30 – 13.50

Historyczne tynki dekoracyjne Optosan w realizacjach prac renowacyjnych architektury modernistycznej – Jarosław Wieprow – doradca techniczny ds. Renowacji

 

 

 

13.50 – 14.10

Konserwacja budynków modernistycznych doświadczenia z Gdyni

dr hab. Robert Hirsch

Miejski Konserwator Zabytków Gdyni

 

 

 

14.10 – 14.30

Zaprawy trasowe tubag do układania posadzek kamiennych w obiektach zabytkowych oraz do rewitalizacji historycznych nawierzchni z kostki brukowej - Maciej Nocoń

 

 

 

14.30 – 14.50

Modernizm Gliwicki - Gliwickie przykłady remontów obiektów szkolnych z lat 20 XX w.

Ewelina Pokorska-Ożóg

Miejski Konserwator Zabytków Gliwic

 

 

 

14.50 – 16.00

Przerwa

 

 

 

 

16.15 -17.40

Obejście zabytków po renowacji

koordynator Urząd Miasta Krakowa

 

 

 

19.30 - 21.00

Spotkanie konserwatorów i obrady Jury nagrody „Renowator 2024”

Hotel Rubinstein

 

 

 

19.30 - 21.00

Spotkanie konserwatorów i obrady Jury nagrody Samorządowych Konserwatorów Zabytków

Hotel Rubinstein

 

 

 

 

 

 

II DZIEŃ 22 marca (piątek)

 

 

SESJA PORANNA - Przygotowanie sesji redakcja Renowacji i Zabytków

Prowadzenie dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

9.30 - 9.50

Województwo Łódzkie, ukończone projekty, przewidywane realizacje

Aleksandra Stępień

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

9.50 - 10.10

Renowacja klasztoru oo. Kamedułów w Bieniszewie - mgr inż. Adam Chleboś, Technolog

 

 

10.10 - 10.30

Województwo Mazowieckie, ukończone projekty, przewidywane realizacje

prof. Jakub Lewicki

b. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

10.30 - 10.50

Hansen Millennium - Wąskoprofilowy system okienno – drzwiowy do renowacji obiektów poprzemysłowych i sakralnych – Marcin Banak

 

 

10.50 - 11.10

Siedemdziesiąt lat służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej-doświadczenia i wyzwania

dr Barbara Bielinis-Kopeć

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

 

11.10 - 11.30

Naturalne piękno dachówek

Przemysław Spych i Robert Dziewulski

 

 

11.30 - 11.50

Oberland, ukończone projekty, przewidywane realizacje -

Karolina Manikowska

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 

 

11.50 – 12.20

Przerwa

 

 

12.20 - 12.40

Zamek w Malborku - Perspektywy zagospodarowania północnego Przedzamcza

Agnieszka Kowalska

Z-ca Dyrektora ds. Naukowo - Konserwatorskich Muzeum Zamkowego

 

 

12.40 – 13.00

Rozwiązania Wienerberger - odpowiedź na wymogi konserwacji dachów obiektów historycznych - Maciej Brzozowski

 

 

13.00 – 13.20

Zabytek w trybach administracyjnego kieratu

dr Anna Żak - niezależny ekspert

 

 

13.20 - 13.40

System FRCM marki Ruregold - wzmacnianie budowli ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji zabytkowych - Robert Tylek

 

 

SESJA POPOŁUDNIOWA - Przygotowanie sesji Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

 

Prowadzenie prof. Tomasz Węcławowicz - Sekcja projektowania konserwatorskiego KAAFM

 

 

13.40 – 13.50

Problem trwałej ruiny, współczesna odbudowa

prof. Tomasz Węcławowicz

 

 

13.50 - 14.10

Renowacja Pałacu w Bukowcu, studium przypadku - Jerzy Żurawski, Marek Klenk

 

 

14.10 -14.20

Studenckie projekty rewitalizacji ruin - Maria Petri

 

 

14.20 - 14.40

Dachówki ceramiczne do montażu rozwiązań fotowoltaicznych - Krzysztof Omilian

 

 

14.40 - 14.50

Inhabit the ruin. Principles and projects for Sicilian heritage/Zamieszkać w ruinie. Zasady i projekty dla sycylijskiego dziedzictwa- dr Paolo de Marco - Università degli Studi di Palermo

14.50 - 16.00

Przerwa

 

 

16.00 - 18.00

Dyskusja

 

 

Prowadzenie: prof. Małgorzata Rozbicka - Politechnika Warszawska

mgr inż. arch. Ewa Nekanda-Trepka - niezależny ekspert, działacz stowarzyszeń społecznych

dr Stanisław Karczmarczyk - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

18.40

Zbiórka uczestników przed Krakowskim Teatrem Variete ul. Grzegórzecka 71
"Premiera która poszła nie tak" - zaprasza Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

 

 

 

III DZIEŃ 23 marca (sobota)

Uczestnictwo na podstawie wpisu z 21 i 22 marca na listę zgłoszeń u organizatora; oraz dla wszystkich gości pozostających w Zamku Bobolice.

 

 

 

 

10.00

Wyjazd do Zamku w Pieskowej Skale - zwiedzanie

 

 

12.30

Przejazd do Zamku w Bobolicach - zwiedzanie zamku i muzeum

 

 

15.00

Powrót do Krakowa części grupy (nie zostającej w Bobolicach)

 

 

15.00

Zakwaterowanie w hotelu zamkowym pozostałych uczestników

 

 

Wieczór Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

17.00

Przywitanie gości, Mirosław Boryczko - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

17.15

Wystąpienia wieczorne w temacie "Zamki rekonstrukcja - nietrwała ruina

 

- Jarosław Lasecki - senator RP

 

- dr Stanisław Karczmarczyk - MOIIB

 

- dr hab. inż. Dariusz Bajno - prof. Politechniki Bydgoskiej

 

 

19.30

Uroczysta kolacja

20.30

Dyskusja - "Architekt, inżynier, konserwator-konieczna synergia w procesie budowlanym"

 

 

IV DZIEŃ 24 marca (niedziela)

 

 

ok. 9.00

Śniadanie, po śniadaniu wyjazd do zamku w Mirowie – obejście

 

Powrót do Krakowa ok 13.30

 

 

 

 

Uwaga!

 

* Program będzie stopniowo uzupełniany o tytuły wystąpień technologiczno-realizacyjnych i ew. drobne korekty