Zobacz także
archiwum video

 

 

Laureatami Konkursu Renowator
podczas XX 2022 Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej zostali:


Sprawozdanie z XX EKIR 2022 dostępne pod linkiem:

https://renowacjeizabytki.pl/aktualnosci/Sprawozdanie-XX-EKIR,9606

jak i https://ekir.pl/fotorelacja

 

W kategorii I
„ Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych” zwyciężyła firma:

Ceramika Kufel

za:

"Cegłę pełną – ręcznie formowaną."

 

 

Wyróżnienie przyznano firmie:

Knauf Sp. z o.o.

za:

"Rotkalk in System Historic – system docieplenia od wewnątrz do ścian z elementami drewna lub ścian z drewna litego na bazie płyty perlitowej."

 

 

W kategorii II

„Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” laureatem ogłoszono firmę:

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

za:

"Konserwację 100-letnich polichromii Keim w kościele w Wielu na Kaszubach"

 

 

Wyróżniono:

Polska Ceramika Cienia

za:

"Dwór Uphagena"

 

 

 

W kategorii III
„Za całokształt dokonań w renowacji obiektów zabytkowych” nagrodę otrzymała firma:

Visbud-Projekt Sp. z o.o.

 

 

 Wyróżniono:

IRLaser Sp. z o.o.

 

 

W kategorii IV - Nagroda konserwatorów samorządowych.
"Za szczególne dokonania w zakresie renowacji zabytków w miastach historycznych" przyznano:

Firmie Konserwatorskiej Piotr Białko

 

 

Europejskiemu Kongresowi Informacji Renowacyjnej towarzyszy coroczny konkurs – „RENOWATOR”. Ideą konkursu jest propagowanie najlepszych materiałów i technologii stosowanych w renowacji zabytków, nagrodzenie najciekawszych realizacji oraz wskazanie najefektywniej działających firm.

Na podstawie dostarczonych przez uczestników zgłoszeń, potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz wiedzy własnej, Komisja Konkursowa wyłania laureatów w kategoriach:


I. "ZA WYSOKI STOPIEŃ PRZYDATNOŚCI DO PRAC RENOWACYJNYCH"
Produkt/Technologia


II. "ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W RENOWACJI STREF HISTORYCZNYCH"
Realizacje/Projekty


III. "ZA CAŁOKSZTAŁT DOKONAŃ W RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH"

IV. "ZA SZCZEGÓLNE DOKONANIA W ZAKRESIE RENOWACJI ZABYTKÓW W MIASTACH HISTORYCZNYCH"


W skład Komisji Konkursowej powołani zostają reprezentanci regionów i instytucji zaproszonych na Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej. Są to Wojewódzcy i Miejscy Konserwatorzy Zabytków, reprezentanci uczelni i stowarzyszeń oraz architekci. Wysokie kompetencje i doświadczenie osób stanowiących szacowne Jury gwarantują, iż w drodze konkursu wyłonieni zostaną rzetelni i wiarygodni laureaci.

Warunkiem przystąpienia do konkursu w kategoriach I i II jest przekazanie pisemnego zgłoszenia.
Zgłoszenia są kwalifikowane przez Jury do poszczególnych kategorii, na podstawie dostarczonych materiałów (przedstawiające technologie, produkty, realizacje).
Jedynie w kategorii III Laureat jest wyłaniany za całokształt, bez nadsyłania zgłoszeń.
Podczas ostatnich dwóch edycji EKIR-u Samorządowi Konserwatorzy Zabytków przyznawali nagrodę w kategorii „Dla najlepszej inicjatywy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami”.
Do tej kategorii komisja Jury wybierała Laureata spośród wszystkich firm uczestniczących w EKIR.
Przyznanie ilości wyróżnień w poszczególnych kategoriach uzależnione jest od Jury.
Organizator nie ma wpływu na ocenę i wybór przyznanych nagród oraz ilość przyznanych wyróżnień.
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień odbywa się zawsze drugiego dnia EKIR-u wraz z uroczystą kolacją.