Zobacz także
archiwum video

 

 

Laureatami Konkursu Renowator
podczas XIX 2021 Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej zostali:


Sprawozdanie z XIX EKIR 2021 dostępne pod linkiem:

https://renowacjeizabytki.pl/aktualnosci/XIX-Europejski-Kongres-Informacji-Renowacyjnej-Sprawozdanie,8948

jak i https://ekir.pl/fotorelacja

 Filmy z wystąpień dostępne na naszym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/user/renowacjeizabytki/videos

 

W kategorii I
„ Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych” zwyciężył:

Visbud-Projekt Sp. z o.o.

za:

"System FRCM marki RUREGOLD do wzmacniania konstrukcji obiektów zabytkowych"

 

 

Wyróżnienie przyznano firmie:

Sievert Polska Sp. z o.o.

za:

"Szlachetny tynk cyklinowany Kratzputz KP do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich o strukturze drapanej"

 

 

W kategorii II
„Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” laureatem ogłoszono firmę:

Heritage Roof Tiles Sp. z o.o.

za:

"Dach w Domu Solnym w Lubaniu pokryty dachówka karpiówką historyczną"

 

 

 

Wyróżniono:

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

za:

"Konserwacje elewacji Zamku w Łańcucie"

 

 

W kategorii III
„Za całokształt dokonań w renowacji obiektów zabytkowych” nagrodę przyznano firmie:

Remmers Polska Sp. z o.o.

w tej kategorii wyróżnienia nie przyznano.

 

 

 

 

Laureatem nagrody Samorządowych Konserwatorów Zabytków
„Dla najlepszej inicjatywy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami”

został:

IRLaser Sp. z o.o. – za zastosowanie metody oczyszczania laserowego do konserwacji obiektów zabytkowych.

 

 

 

 Link do filmu z wręczenia nagród Renowator:

 https://www.youtube.com/watch?v=Svqq6cVSb6g&t=18s

 

Europejskiemu Kongresowi Informacji Renowacyjnej towarzyszy coroczny konkurs – „RENOWATOR”. Ideą konkursu jest propagowanie najlepszych materiałów i technologii stosowanych w renowacji zabytków, nagrodzenie najciekawszych realizacji oraz wskazanie najefektywniej działających firm.

Na podstawie dostarczonych przez uczestników zgłoszeń, potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz wiedzy własnej, Komisja Konkursowa wyłania laureatów w kategoriach:


I. "ZA WYSOKI STOPIEŃ PRZYDATNOŚCI DO PRAC RENOWACYJNYCH"
Produkt/Technologia


II. "ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W RENOWACJI STREF HISTORYCZNYCH"
Realizacje/Projekty


III. "ZA CAŁOKSZTAŁT DOKONAŃ W RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH"


W skład Komisji Konkursowej powołani zostają reprezentanci regionów i instytucji zaproszonych na Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej. Są to Wojewódzcy i Miejscy Konserwatorzy Zabytków, reprezentanci uczelni i stowarzyszeń oraz architekci. Wysokie kompetencje i doświadczenie osób stanowiących szacowne Jury gwarantują, iż w drodze konkursu wyłonieni zostaną rzetelni i wiarygodni laureaci.

Warunkiem przystąpienia do konkursu w kategoriach I i II jest przekazanie pisemnego zgłoszenia.
Zgłoszenia są kwalifikowane przez Jury do poszczególnych kategorii, na podstawie dostarczonych materiałów (przedstawiające technologie, produkty, realizacje).
Jedynie w kategorii III Laureat jest wyłaniany za całokształt, bez nadsyłania zgłoszeń.
Podczas ostatnich dwóch edycji EKIR-u Samorządowi Konserwatorzy Zabytków przyznawali nagrodę w kategorii „Dla najlepszej inicjatywy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami”.
Do tej kategorii komisja Jury wybierała Laureata spośród wszystkich firm uczestniczących w EKIR.
Przyznanie ilości wyróżnień w poszczególnych kategoriach uzależnione jest od Jury.
Organizator nie ma wpływu na ocenę i wybór przyznanych nagród oraz ilość przyznanych wyróżnień.
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień odbywa się zawsze drugiego dnia EKIR-u wraz z uroczystą kolacją.